MESSO legt verbanden
Dankzij zijn wijdvertakte netwerk en brede maatschappelijke oriëntatie is Marc Eysink Smeets in staat om samenwerking tot stand te brengen tussen verschillende partijen. Het gaat daarbij om spelers die aan elkaar verwant zijn of verschillen in organisatiemodel, cultuur en belangen. Leidend is het streven om onderwerpen, kansen en mogelijkheden met elkaar te verbinden, waarbij elke betrokken partij vanuit zijn eigen kracht en belang de gezamenlijke meerwaarde versterkt.

MESSO geeft inhoud
Het succes van campagnes en evenementen is sterk afhankelijk van de balans tussen vorm en inhoud. Dat vergt heldere aansturing van uitvoerende partijen, zoals reclame- en productiebureaus. De praktijk leert echter dat opdrachtgevers en uitvoerders regelmatig in een Babylonische spraakverwarring terechtkomen. Dat gaat ten koste van tijd, budgetten en verstandhoudingen. Bovenal komt de inhoudelijke focus vaak niet goed uit de verf.
Op grond van jarenlange ervaring is Marc Eysink Smeets als ‘boodschapper’ bij uitstek in staat om een stevige brug tussen opdrachtgevers en uitvoerders te slaan en de inhoudelijke focus te begeleiden en te sturen.

MESSO adviseert, ontwerpt en stuurt
Een specialiteit is advisering over invulling van en communicatie over culturele projecten en activiteiten rond maatschappelijke thema’s. Daarnaast ontwerpt en coördineert MESSO de uitwerking daarvan. A priori zoekt MESSO naar creatieve en nieuwe vormen om de impact van de boodschap te versterken.
Niet onbelangrijk is dat Marc kan putten uit zijn ruime ervaring met zowel klein- als grootschalige evenementen. Zo is hij in staat om de inhoudelijke, organisatorische en logistieke consequenties van plannen voor evenementen en activiteiten snel te doorgronden. Dit klinkt door in adequate aansturing en het betrekken van geschikte samenwerkingspartners.

MESSO kan een project overkoepelend benaderen, mede dankzij de beschikking over een ruim netwerk van producenten, tekstschrijvers, vormgevers, ontwerpers, artiesten en presentatoren.

MESSO de Achtergrond 
In 2005 startte Marc Eysink Smeets als zelfstandig adviseur onder de naam MESSO communicatie advies. Sindsdien is hij actief geweest op vele fronten. Kijk daarvoor bij opdrachtgevers en projecten. Hij stoelde zijn werk op een ruime ervaring:

Tussen 1995 en 2005 werkte Marc Eysink Smeets als coördinator van 5-meiprojecten en als adjunct-directeur bij Nationaal Comité 4 en 5 mei te Amsterdam. Hij was intensief betrokken bij de totstandkoming van communicatieve projecten rond 5 mei en bevrijdingsfestivals. Oogmerk: jongeren op een laagdrempelige manier confronteren met en betrekken bij vraagstukken over vrijheid, democratie en rechtsstaat.
Marc realiseerde deze evenementen en communicatieve projecten in samenwerking met festivals en maatschappelijke organisaties, maar ook met lokale en provinciale overheden en diverse media.

In 2005 en 2006 was Marc in deeltijd werkzaam als interim-coördinator Citymarketing voor de gemeente ’s-Hertogenbosch en in die functie verantwoordelijk voor de begeleiding van stadspromotionele evenementen.
In 2007 stelde hij het programma voor Koninginnedag 2007 in ‘s-Hertogenbosch samen.

Tussen 1985 en 1995 was Marc actief in voorlichtings- en bewustwordingswerk over internationale vraagstukken bij COS Oost-Brabant en COS Nederland.  Voor laatstgenoemde organisatie verzorgde hij de acquisitie van nieuwe projecten. Ook was hij betrokken bij diverse nationale campagnes rond duurzame ontwikkeling en mensenrechten.

Zijn ruime bestuurlijke ervaring dankt hij mede aan bestuurswerk in zowel de lokale politiek als in maatschappelijke en culturele instellingen, waaronder de Verkadefabriek te ‘s-Hertogenbosch, Matzer Theaterproducties en de Stichting Uit-Marketing ‘s-Hertogenbosch.