Ondersteuning organisatie Nationale Start Viering Bevrijding 2006

Samen met medewerkers van het Nationaal Comité 4 en 5 mei verzorgde Marc Eysink Smeets in voorjaar 2006 de coördinatie van de Nationale Start Viering Bevrijding te Leeuwarden. In samenspel met de Provincie Friesland en het Befrijdingsfestival Fryslân werd een programma ontwikkeld dat fungeerde als inhoudelijke aftrap voor de viering van de Dag van de Vrijheid. NOS-Actueel deed verslag van dit programma.

De werkzaamheden van Marc Eysink Smeets bestonden hoofdzakelijk uit:
- het verzorgen van afstemming over doelen, inhoud en organisatorische aspecten tussen Nationaal Comité, lokale organisatoren; RijksVoorlichtingsDienst en NOS;
- het totstandbrengen van samenwerking tussen het bevrijdingsfestival en verschillende Friese maatschappelijke organisaties;
- het ontwikkelen van een toegankelijk model voor een breed maatschappelijk jongerendebat tijdens het bevrijdingsfestival en advisering over de inhoud van het debat;
- het ontwikkelen van een werkmodel waarin een prominente spreker – in samenspraak met studenten – tot de inhoud van de jaarlijkse 5-meilezing komt. In 2006 verzorgde oud-premier Ruud Lubbers de 5-meilezing na een dialoog met studenten van de Thorbecke Academie te Leeuwarden.

www.4en5mei.nl

Reacties zijn gesloten.